Nieuws/Agenda
Astrid Kruisselbrink
Componist
Astrid Kruisselbrink
Componist

Composities
“Adempauze” (2004)

voor sopraan, fluit en piano

duur ong. 20 minuten
uitgave bij Donemus

première door: Jannie Pranger, Abbie de Quant en Elizabeth van Malde, oktober 2004,  kleine zaal van het Concertgebouw te Amsterdam.


´Adempauze´ is geschreven op verzoek van de drie uitvoerenden.
Het verzoek was een stuk te schrijven op gedichten van M.Vasalis, H.Michaelis en J.Herzberg. Dit resulteerde in een cyclus van 5 liederen en 1 fluitsolo stuk op 2 gedichten van Vasalis, 2 van Michaelis en 2 van Herzberg.
De 3 dichters kregen in dit stuk als vanzelf ieder een eigen soort muziek. Dit ontstond geheel door het karakter van die gedichten. Zo opent en sluit de cyclus af met twee liederen op gedichten van Vasalis (“De Wind” en “Een witte ochtend, eerste dooi”) die ieder een nogal verstild en enigszins statisch, cyclisch karakter meekregen. Wellicht omdat beide gedichten verwijzen naar elementen in de cyclus van het leven zelf; de ouderdom (eerste lied) en de geboorte (laatste).
De gedichten van Michaelis (“Op het witte kussen je gezicht”, “Telkens wanneer je mij”) nodigden uit tot complexere uitwerkingen met een meer verhalend verloop van de muziek. Tegelijkertijd inspireerden deze gedichten tot een soort beeldende muziek. Je ziet hier de situatie als het ware voor de ogen.
Als laatste de gedichten van Herzberg (“Het Spraakgevaarte” en “Spreeuw”). Deze gedichten inspireerden mij tot een meer absurdere aanpak. Met name het gedicht Spraakgevaarte. Met horten en stoten komt de ‘verhullende eigenschap’ van de ‘spraak’ via sopraan en fluit te voorschijn. In Spreeuw is het alleen de fluit die het gedicht van Herzberg in zekere zin opnieuw laat horen, zonder de woorden echter.
De titel ´Adempauze´ verwijst terug naar het gedicht van Vasalis (“Een witte ochtend, eerste dooi”) dat is verwerkt in het laatste lied. Muzikaal gezien verwijst het ook naar de stilte die in al deze liederen opvallend zit verwerkt en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de composities.

´Adempauze´ is geschreven in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst.