Nieuws/Agenda
Astrid Kruisselbrink
Componist
Astrid Kruisselbrink
Componist

Composities
“Pra” (2002)

voor sopraan en orkest

duur ong. 15 minuten
uitgave bij Donemus Amsterdam

première door het Gelders Orkest o.l.v. Hans Leenders met sopraan Monique Krüs, november 2002, Zutphen

De titel zelf heeft in z’n klank een kreet-achtig, explosief karakter. Het begint verstomd (‘p’), en via een brug van ritme (‘r’) barst het open (‘a’).
Het zijn voor mij de kapstokken voor de vorm van ‘Pra’.
Het stuk heeft 3 delen die aan de hiervoor beschreven 3 eigenschappen voldoen.
In het derde en langste draait om de melodische lijnen van de sopraan. De tekst die ik hierbij gebruik is een gedicht van EE Cummings (amerikaanse dichter; 1894-1962), een liefdesgedicht. Met de gedachte dat de muziek en de tekst de geschiedenis omarmen als in een liefdesuiting en de weg zullen openen voor de toekomst.
Zo zou je ook kunnen zeggen dat deel 1 van Pra (‘P’) gaat over het verleden, deel 2 (‘R’) over dit moment, hoe die oneindig te verdelen is in nog kleinere momenten en zo als het ware een ritme van tijdsmomenten kan zijn, en deel 3 (‘A’) over de toekomst, waarover niemand iets weet maar welke wel altijd wordt bepaald door het verleden. Zonder een gebeurtenis vooraf zal er nooit naderhand iets gebeuren.
Die ommeslag van verleden naar toekomst, dat breekpunt heb ik muzikaal geprobeerd te ‘verwoorden’ d.m.v. onder andere twee modi. Samen vormen ze een totaal chromatische modus maar apart heeft de eerste (het verleden tot aan nu) een meer ‘kleine secunde’karakter en de tweede (toekomst) een meer ‘grote secunde’ bijna heletoonsladder-achtig karakter. De tweede echter komt maar even voor, het is een sluis geworden voor geheel nieuwe harmonien, nieuwe kleuren in die toekomst van dat derde deel. De melodie van de sopraan vormt in de modus een hechte verbinding met de twee voorgaande delen, zij verklankt het idee van de toekomst dat altijd direct ontstaat uit het verleden.

Het stuk werd gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst